TIN GAME

Assassin’s Creed chế độ nhiều người chơi mới nên trở thành Assassin’s Creed Unity 2

Ubisoft đang xây dựng một trải nghiệm nhiều người chơi mới cho Assassin’s Creed và họ nên lưu các điểm đặc biệt của Assassin’s Creed Unity. Assassin’s Creed Unity đã chọn cách tiếp cận co-op nhiều hơn cho nhiều người chơi chế độ của nó so với nhiều người chơi của các trò chơi cũ […]