TIN GAME

Ấn tượng với game doanh thu của Thượng Hải

Rate this post

Teng Hua, Tổng giám đốc Gamma Data, công bố thông tin về việc phát hành game Thượng Hải 2021-2022.

Trong nửa đầu năm 2022, tổng doanh thu bán trò chơi trực tuyến tại Thượng Hải là 62,79 Tỷ nhân dân tệ, trong đó 50,04 Tỷ nhân dân tệ trong nước và 1,966 Tỷ nhân dân tệ ở nước ngoài.

Năm 2021, tổng doanh thu bán trò chơi trực tuyến tại Thượng Hải là 125,03 Tỷ dân tệ, trong đó 100,04 Tỷ dân tệ là tại đại lục và 3,875 Tỷ đô la Mỹ ở nước ngoài. Năm 2021, doanh thu các trò chơi trực tuyến tự phát triển ở Thượng Hải là 82,7 tỷ nhân dân tệ, chiếm 82,7% doanh thu nội địa.

Game doanh thu tại Thượng Hải - Trung Quốc.

Game doanh thu tại Thượng Hải – Trung Quốc.

Trong Top 100 doanh thu trò chơi di động tại Trung Quốc năm 2021, các sản phẩm của doanh nghiệp Thượng Hải phát triển chiếm 13,7% Năm 2021, 50 công ty trò chơi có doanh thu hàng đầu Trung Quốc chiếm 22% ở to this city.

Tổng doanh thu tại Hoa lục và nước ngoài của Thượng Hải là 125,03 Tỷ lệ nhân dân tệ. Vào năm 2021, doanh thu trò chơi trực tuyến tại thị trường nội địa Thượng Hải là 100,04 Tỷ lệ nhân dân tệ, lần đầu tiên đạt mức 100 Tỷ lệ dân tệ. Trò chơi di động vẫn là mảng chính cho sự phát triển của công ty trò chơi trong khu vực. Game PC vẫn ổn định, được thúc đẩy bởi các sản phẩm có lượng người chơi cao như Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao và World of Warcraft. Trong khi, web chơi game thiếu các sản phẩm mới có chất lượng cao.

Năm 2021, doanh thu các trò chơi trực tuyến do Thượng Hải tự phát triển là 82,7 Tỷ lệ nhân dân tệ, chiếm 82,7% doanh thu nội địa ở thành phố này.

Doanh thu phần lớn (sử dụng hơn 82%) làm chính Thượng Hải tạo ra.

Doanh thu phần lớn (sử dụng hơn 82%) làm chính Thượng Hải tạo ra.

Với hoạt động lâu dài của trưởng sản phẩm như Rise of Kingdoms và Genshin Impact, và sự phát triển của sản phẩm mới như Warpath, trường nước ngoài của công ty trò chơi ở Thượng Hải đã phát triển nhanh chóng, hình ảnh to lợi nhuận riêng của mình trong một số hạng mục.

Hơn 80% trò chơi doanh nghiệp được thành lập sau năm 2010. Thượng Hải chiếm 22% trong số 50 công ty hàng đầu của Trung Quốc theo doanh thu. Về số vốn đăng ký, các công ty chơi ở Thượng Hải từ 1 triệu dân tệ đến 10 triệu dân tệ chiếm tỷ trọng cao nhất trong mỗi phạm vi và các công ty có vốn đăng ký trên 10 triệu dân tệ sử dụng khoảng 30%.

Hơn 80% công ty trò chơi ở Thượng Hải được thành lập từ năm 2010 trở về sau. Đây là chủ yếu do sự gia tăng nhanh chóng về số lượng các công ty trò chơi trên toàn Trung Quốc sau năm 2010, nhờ vào các trang web và trò chơi di động, đồng thời số lượng công ty cũng ở Thượng Hải được duy trì phát triển nhanh.

Tỉ lệ biểu tượng những game phổ biến thể loại, lớn nhất là MMORPG.

Tỉ lệ biểu tượng những game phổ biến thể loại, lớn nhất là MMORPG.

Tỷ trọng doanh nghiệp Thượng Hải trong phạm vi người đứng đầu về cơ bản tương đương năm 2020, và tác động thúc đẩy của doanh nghiệp đứng đầu về quy định trường và môi trường phát triển tiếp tục được duy trì.

Năm 2022, doanh thu ngành thể thao điện tử của Thượng Hải dự kiến ​​đạt 26,89 Tỷ lệ nhân dân tệ. Năm 2022, doanh thu liên quan trực tiếp đến các sự kiện trong ngành thể thao điện tử của Thượng Hải dự kiến ​​đạt 6,02 Tỷ lệ nhân dân tệ. Năm 2022, doanh thu sự kiện thể thao điện tử tại đây dự kiến ​​sẽ chiếm 45,9% doanh thu sự kiện thể thao điện tử.

Năm 2022, quy mô trường chơi có thể thao tác điện tử của Thượng Hải dự kiến ​​là 20,87 Tỷ nhân dân tệ, doanh thu từ các sản phẩm có thể thao tác điện tử giảm là một ảnh quan trọng yếu tố hưởng đến doanh thu của ngành thể thao điện tử Thượng Hải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *