TIN GAME

Đầu hàng lúc 20: Xem trước PBE: Spirit Blossom 2022

Rate this post

Cõi linh hồn thật tĩnh lặng. Đây là một sự thay đổi nhịp độ tốt.“- Bản xem trước PBE mới hiện đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội của Riot, thể hiện sự bùng nổ cho Spirit Blossom Aphelios, Darius, Evelynn, Master Yi + Prestige, Sett, Soraka, Syndra, Tristana, Yorick!

Tiếp tục đọc để có cái nhìn sâu hơn về từng skin mới!

Copyright © 2018 | North-world.com | All Rights Reserved .

Spirit Blossom Aphelios

Spirit Blossom Darius

Spirit Blossom Evelynn

Spirit Blossom Master Yi

Uy tín Spirit Blossom Master Yi


Spirit Blossom Sett

Spirit Blossom Soraka

Spirit Blossom Syndra

Spirit Blossom Tristana

Spirit Blossom Yorick

Tìm kiếm thêm về các trang phục này khi chúng chạm vào PBE trong chu kỳ PBE 12,19 hoặc xem đoạn giới thiệu về các trang phục này – Tinh linh lang thang:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *