TIN GAME

Google muốn tăng 20% ​​hiệu suất công ty, trò chơi chuyển đổi tính toán

Rate this post

Giám đốc điều hành Google và Alphabet, Sundar Pichai, cho biết bạn muốn cải thiện hiệu quả của công ty lên 20%.

Việc thực hiện chương trình này có thể bao gồm việc cắt giảm nhân viên, tính đến cả việc phân phối mảng game vì thiệt hại thực tế của công ty có liên quan đến tất cả các yếu tố kinh tế vĩ mô và đội ngũ nhân viên tăng trưởng up in the years qua.

Giám đốc điều hành Google và Alphabet, Sundar Pichai.

Giám đốc điều hành Google và Alphabet, Sundar Pichai.

Ông Pichai bắt đầu nói về chủ đề này trong một bài phát biểu tại sự kiện Code Conference ở Los Angeles, ông muốn cải thiện hoạt động của công ty trong tiền cảnh giới và doanh thu quảng cáo giảm giá. Người quản lý hàng đầu thừa nhận rằng các yếu tố kinh tế vĩ mô cực kỳ nằm ngoài tầm kiểm tra của ông, nhưng sau khi số lượng nhân viên tăng mạnh.

Doanh thu của Alphabet thực sự đang tiếp tục tăng trưởng, nhưng cả doanh thu và thu nhập đều không đạt được kỳ vọng trong quý thứ hai liên tiếp. Đồng thời, vào đầu năm, nhân viên của công ty cũng không hài lòng. Nhân viên nói rằng lương của họ không đủ cao, thăng tiến quá chậm, quản lý không hiệu quả và trạng thái quản lý ngày càng tăng trong đội ngũ.

Trong khi đó, ban lãnh đạo cao nhất thừa nhận có những tồn tại này. Đó là một ví dụ về hiệu quả không cao ở trò chơi mảng, YouTube Music và Google Play Music. Google có thể sẽ cắt giảm nhân viên và những thay đổi khác hoặc ít nhất, đó là điều khiển mà giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai chuẩn bị thi.

Google Play Store là nền tảng trò chơi lớn hàng đầu.

Google Play Store là nền tảng trò chơi lớn hàng đầu.

Tại hội nghị của Vox Media, ông Pichai nói rằng Google đang hoạt động trong một “môi trường kinh tế vĩ mô”. Ông chia sẻ đang “suy nghĩ nhiều về những thay đổi” và “cần phải đơn giản hóa công ty”.

Trước một khoảng thời gian, ông có thể cập nhật các vấn đề của biện pháp chống khủng hoảng. Sau đó, người đứng đầu Alphabet lưu ý rằng kết quả hoạt động của công ty không phù hợp với số lượng nhân viên, và cho đến năm 2023 sẽ phải giảm bớt tuyển dụng nhân viên mới và đầu tư dự án.

Google not hài lòng hơn với sự tăng trưởng của công ty và thông qua tham khảo cuộc khảo sát nhân viên hàng năm nhận thấy cần phải điều chỉnh nhiều thứ. Google only is an in many of the public company is more than tản mạn. Các công ty khác nhau đã được ràng buộc phải đóng băng hoặc sa nhân sự trong vài tháng qua bao gồm Meta, Apple, TikTok và Snapchat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *