TIN GAME

MobiFone lọt vào Top 10 công ty công nghệ uy tín năm 2022

Rate this post

Báo cáo của Vietnam Report đánh giá bức tranh kinh tế trong những tháng đầu năm 2022 đã có gam màu sáng. Covid-19 Đại dịch về cơ bản đã được kiểm tra và hoạt động sản xuất kinh doanh của đa số doanh nghiệp đã trở lại bình thường trạng thái.

MobiFone lọt vào Top 10 công ty công nghệ uy tín năm 2022 - ảnh 1

MobiFone lọt vào Top 10 công ty công nghệ uy tín năm 2022

Tổng công ty viễn thông MobiFone năm 2022 vẫn vững vàng trong top 10 bảng xếp hạng, cùng với các doanh nghiệp công nghệ uy tín hàng đầu Việt Nam. Giai đoạn 2020 – 2025, MobiFone có những bước chuyển mình mang tính chất quản lý từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trở thành công ty công nghệ, phát triển mạnh mẽ trên 3 lĩnh vực: Hạ tầng số, Nền tảng, giải pháp number and Service number. Hạn chế, dữ liệu trưởng MobiFone tập trung, sóng phủ vùng tăng tương ứng với vị trí nhà mạng hàng đầu; đẩy mạnh tài chính, thanh toán số với MobiFone Money dịch vụ. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ trên ứng dụng và ưu tiên phát triển công nghệ số, kết nối 4G / 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), khối chuỗi (blockchain), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn …

N

Bên cạnh đó, MobiFone cũng hướng đến lĩnh vực tăng cường bảo mật thông tin thông qua việc chú trọng phát triển thiết bị bảo mật; phát triển giải pháp IoT và mạng 5G bảo mật, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Chính phủ.

Nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ số của MobiFone được ghi nhận với các giải thưởng chuyển đổi số quốc gia, quốc tế uy tín, MobiFone đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt là doanh nghiệp cốt lõi khai triển 15 quốc gia nền tảng. Tầm nhìn đến năm 2035, MobiFone hướng đến trở thành nhà cung cấp hạ tầng, giải pháp / nền tảng và dịch vụ số hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *