Phần Mềm

SiteSucker PRO 5.0.1 Crack + Key License Tải xuống miễn phí 2022

Rate this post

SiteSucker PRO 5.0.1 Crack + Key License Tải xuống miễn phí 2022

SiteSucker PRO 5.0.1 Crack + Key License Tải xuống miễn phí 2022

SiteSucker Pro dành cho Mac là phiên bản nâng cao của SiteSucker có thể tải xuống các video được nhúng, bao gồm cả các video được nhúng trên YouTube và Vimeo. SiteSucker Crack For Mac là một ứng dụng Macintosh tự động tải các trang Web từ Internet. Nó thực hiện điều này bằng cách sao chép không đồng bộ các trang web, hình ảnh, PDF, biểu định kiểu và các tệp khác vào ổ cứng cục bộ của bạn, sao chép cấu trúc thư mục của trang web.

Đây SiteSucker Crack cho Mac Tải xuống miễn phí có thể được sử dụng để tạo bản sao cục bộ của các trang Web. Theo mặc định, SiteSucker “bản địa hóa” các tệp mà nó tải xuống, cho phép bạn duyệt một trang web ngoại tuyến, nhưng nó cũng có thể tải xuống các trang web mà không cần sửa đổi.

Bạn có thể lưu tất cả thông tin về bản tải xuống trong một tài liệu. Điều này cho phép bạn tạo một tài liệu có thể được sử dụng để thực hiện cùng một lần tải xuống bất cứ khi nào bạn muốn. Nếu SiteSucker Pro dành cho Mac đang trong quá trình tải xuống khi bạn chọn lệnh Lưu, SiteSucker sẽ tạm dừng quá trình tải xuống và lưu trạng thái của nó với tài liệu. Khi bạn mở tài liệu sau đó, bạn có thể khởi động lại quá trình tải xuống từ nơi nó đã dừng bằng cách nhấn nút Tiếp tục.

SiteSucker là một ứng dụng tự động tải các trang Web từ Internet. Nó thực hiện điều này bằng cách sao chép các tài liệu HTML, hình ảnh, nền, phim và các tệp khác của trang web vào ổ cứng cục bộ của bạn. Chỉ cần nhập URL và nhấp vào nút và SiteSucker có thể tải xuống toàn bộ trang web.

SiteSucker có thể được sử dụng để tạo các bản sao cục bộ của các trang Web của bạn để dễ dàng bảo trì. SiteSucker có thể tải xuống các tệp không bị sửa đổi hoặc nó có thể “bản địa hóa” các tệp mà nó tải xuống, cho phép bạn duyệt một trang web ngoại tuyến. SiteSucker là phần mềm quyên góp (phần mềm chia sẻ không bị lật đổ). Thanh toán bất kỳ số tiền nào mà SiteSucker có giá trị đối với bạn hoặc sử dụng miễn phí.

Đây SiteSucker Pro dành cho Mac là một ứng dụng Macintosh tự động tải các trang web từ Internet. Nó thực hiện điều này bằng cách sao chép không đồng bộ các trang web, hình ảnh, PDF, biểu định kiểu và các tệp khác vào ổ cứng cục bộ của bạn, sao chép cấu trúc thư mục của trang web. Chỉ cần nhập URL (Bộ định vị tài nguyên đồng nhất), nhấn quay lại và SiteSucker có thể tải xuống toàn bộ trang web.

SiteSucker PRO 5.0.1 Crack + Key License Tải xuống miễn phí 2022

Các tính năng chính của SiteSucker Pro dành cho Mac:

 • Sao lưu trang web của bạn để bảo trì dễ dàng.
 • Với SiteSucker, bạn có thể sao chép Tài liệu HTML, PDF, ảnh và video từ bất kỳ trang web nào.
 • Chỉ cần nhập URL và sao chép toàn bộ trang web vào máy tính của bạn bằng một cú nhấp chuột.
 • SiteSucker Crack là một ứng dụng phổ biến có thể chạy trên Bothe Intel và PowerPC từ Mac.
 • Bạn có thể sửa đổi và bản địa hóa các tệp trang web bằng cách sử dụng SiteSucker.
 • Tự động liên kết các phần mở rộng HTML khi dịch tệp.
 • Nó tự động tải các trang Web từ Internet
 • Tạo bản sao cục bộ của các trang web
 • Tải xuống các trang web mà không cần sửa đổi. SiteSucker Pro dành cho Mac
 • SiteSucker có thể được sử dụng để tạo bản sao cục bộ của các trang web. Theo mặc định, SiteSucker “bản địa hóa” các tệp mà nó tải xuống, cho phép bạn duyệt một trang web ngoại tuyến, nhưng nó cũng có thể tải xuống các trang web mà không cần sửa đổi.
 • Bạn có thể lưu tất cả thông tin về bản tải xuống trong một tài liệu. Điều này cho phép bạn tạo một tài liệu mà bạn có thể sử dụng để thực hiện việc tải xuống tương tự bất cứ khi nào bạn muốn.
 • Nếu SiteSucker đang trong quá trình tải xuống khi bạn chọn lệnh Lưu, SiteSucker sẽ tạm dừng quá trình tải xuống và lưu trạng thái của nó với tài liệu.
 • Khi bạn mở tài liệu sau đó, bạn có thể khởi động lại quá trình tải xuống từ nơi nó đã dừng lại bằng cách nhấn nút Tiếp tục.

SiteSucker PRO 5.0.1 Crack + Key License Tải xuống miễn phí 2022

CÓ GÌ MỚI?

Phiên bản 5.0.1:

 • Đã sửa một lỗi có thể khiến SiteSucker ghi lại lỗi cho các tệp mà nó không được phép tải xuống.
 • Giảm khả năng cùng một lỗi được ghi lại nhiều lần cho một trang web hoặc biểu định kiểu.
 • Tách cài đặt URL khỏi cài đặt Đường dẫn và tổ chức lại một số cài đặt.
 • Đã thêm tính năng Cài đặt được Đề xuất đề xuất các cài đặt nhất định khi các điều kiện cụ thể được phát hiện trong khi tải xuống một trang web. SiteSucker Pro dành cho Mac
 • Đã thêm Thay thế các ký tự đặc biệt bằng cài đặt ‘_’ thay thế các ký tự đặc biệt bằng ký tự ‘_’ trong tên thư mục và tệp.
 • Đã sửa đổi cài đặt Thay thế đường dẫn để nó không tự động thay thế các ký tự đặc biệt.
 • Đã tăng cài đặt Thời gian chờ tối đa lên 120 giây.
 • Đã xóa hỗ trợ cho Touch Bar.

Chi tiết kỹ thuật và yêu cầu hệ thống

 • MacOS 11.0 trở lên
 • Apple Silicon hoặc bộ xử lý Intel Core

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *