TIN GAME

Udyr, The Spirit Walker, trong 12,16

Rate this post

Không có đòn tấn công nào có thể bẻ cong quyết tâm sắt đá của chúng ta.” – Các Udyr bản cập nhật vô địch đang đánh bại các máy chủ trực tiếp trong Bản vá 12.16, bao gồm giao diện mới, bộ làm lại và giao diện cập nhật!

Tiếp tục đọc để có cái nhìn sâu hơn!

Copyright © 2018 | North-world.com | All Rights Reserved .

Mục lục

Udyr, Spirit Walker

Số liệu thống kê & Khả năng

Đã cập nhật số liệu thống kê

  • Sát thương cơ bản: 62
  • AD mỗi cấp: 4
  • Tốc độ đánh: 0,65
  • Tỷ lệ tốc độ đánh: 0,65
  • Tốc độ tấn công mỗi cấp: 3

Năng lực

Cầu nối giữa (Bị động)

Biểu tượng Summoner

Các biểu tượng triệu hồi sư mới sẽ có sẵn khi mua Spirit Guard Udyr:

Biểu tượng Spirit Guard Udyr

Spirit Guard Udyr Tiger Claw Icon, Spirit Guard Udyr Turtle Mantle Icon, Spirit Guard Udyr Bear Stampede Icon, Spirit Guard Udyr Phoenix Storm Icon
Nhận được bằng cách mua hoặc mở khóa trang phục tối thượng của Spirit Guard Udyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *