TIN GAME

Bewitching 2022 & Three Honors Malzahar

Rate this post

Một bản xem trước PBE mới hiện đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội của Riot cho thấy Bewitching da cho Anivia, Cassiopeia, LeBlanc, NeekoSennacũng như nghệ thuật giật gân cho Ba danh dự Malzahar!

Tiếp tục đọc để có cái nhìn đầu tiên về từng skin mới!

Copyright © 2018 | North-world.com | All Rights Reserved .

Bản xem trước PBE: Bewitching 2022

Nguồn:

LoL Weibo đã đăng các tác phẩm nghệ thuật giật gân:

Bewitching Anivia & Senna

Bewitching Cassiopeia

Bewitching LeBlanc

Bewitching Neeko

Ba danh dự Malzahar

Hãy tìm kiếm thêm về những trang phục này khi chạm vào PBE trong chu kỳ 12,20!

[Back to Top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *