TIN GAME

Gần 2 triệu phiếu cổ của cố chủ tịch Nexon được để lại cho vợ và con gái

Rate this post

Phần của NXC thuộc chủ sở hữu của người sáng lập Nexon, Kim Jeong-ju, đã qua đời vào tháng 02 năm nay, được thừa kế bởi gia đình tang quyến.

Trong số những người thưởng thức cổ phiếu là gia quyến (vợ và con gái) bao gồm cả kiểm toán viên Yoo Jeong-hyeon. The big East is the testers Yoo Jeong-hyeon, và công ty cho biết rằng không có kế hoạch bán phần cổ của NXC và Nexon.

NXC đã thông báo vào ngày 08/09 rằng 1.963.000 cổ phiếu của người sáng lập quá cố Kim Jung-ju đã được thừa kế bởi vợ ông, Jeong-hyeon Yoo và hai con gái của ông. Kim của người lập là 67,49%, khi kiểm tra viên Yoo nắm giữ 4,57% và hai con người của từng người chiếm tỷ lệ 30,78%.

Tình trạng nắm giữ phiếu hiện tại của NXC tính đến ngày 08 tháng 09.

Tình trạng nắm giữ phiếu hiện tại của NXC tính đến ngày 08 tháng 09.

Phần của gia đình tang tại NXC là 96,92% khi kết hợp với số cổ phiếu mà công ty sở hữu trước đó và cổ đông lớn nhất là Kiểm toán viên Jeong-hyeon Yoo, người sở hữu 34%.

Tỷ lệ chia cổ phiếu nêu trên được quyết định theo sự thỏa thuận của gia đình. Ngoài ra, những thành viên trong gia đình cũng cho biết thông tin qua NXC họ không có bất kỳ kế hoạch nào để chuyển giao quyền quản lý cho con của mình. “Chúng tôi giao tất cả các quyền đối với quyền biểu quyết bao gồm tất cả các quyền biểu quyết cho kiểm toán viên Yoo Jeong-hyeon thông qua một hợp đồng cổ đông” – phu nhân cố chủ tịch Nexon cho biết.

Ngoài ra, NXC định dạng NXC và Nexon và các công ty khác sẽ duy trì hệ thống quản lý chuyên nghiệp của họ như đã làm cho đến nay, và không có kế hoạch bán cổ phiếu NXC hoặc Nexon. Trên thực tế, NXC, Nexon Japan và Nexon Korea đều đã thiết lập hệ thống quản lý chuyên nghiệp và NXC có CEO Lee Jae-gyo, Nexon Japan có Owen Mahoney và Nexon Korea có CEO Lee Jung-heon.

Cố chủ tịch Nexon Jeong Ju Kim.

Cố chủ tịch Nexon Jeong Ju Kim.

Trong quý 2 năm 2021, Nexon kiếm được khoảng 56 tỷ yên và năm 2022, lợi nhuận thu được là hơn 84 tỷ yên. Trò chơi PC sử dụng phần lớn doanh thu. Tuy nhiên, đáng chú ý là game MMORPG MapleStory có doanh thu tăng 38%.

Vào năm 2021, một nhiệm vụ xùm đã diễn ra xung quanh phiên bản Hàn Quốc của trò chơi. Người dùng report các nhà phát triển cập nhật thường xuyên với ít nội dung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *