TIN GAME

Gen Z và Alpha đều yêu thích trò chơi

Rate this post

Newzoo đã phát bản báo cáo mới nhất của mình về trò chơi thế giới, bản báo cáo này bao gồm các hành vi của game thủ Gen Z và Alpha.

Theo sự phát hiện của báo cáo, các hệ thống trẻ nhất thế giới rất thích chơi, nhưng lúc nào không phải lúc nào cũng chơi. Báo cáo có tiêu đề Gen Z và Gen Alpha: Tương lai của trò chơi. Newzoo định nghĩa “người đam mê trò chơi” là người tương tác với trò chơi thông qua hoặc xem. Điều này có nghĩa là không phải tất cả các trò chơi thời gian đều tương đương với việc thực hiện một trò chơi, nó có thể có nghĩa là xem người khác chơi trò chơi trên Twitch hoặc YouTube.

Báo cáo của Newzoo thu thập thông tin từ 75.930 người trả lời trên 36 quốc gia. Nó định nghĩa Gen Z là những người sinh từ 1995 – 2009 và Gen Alpha là những người sinh năm 2010 trở lên. Không phải tất cả những người trả lời đó đều là Gens Z hoặc Alpha, vì Newzoo cũng sử dụng thống kê số liệu về dân số internet nói chung để so sánh.

Báo cáo của Newzoo về các trò chơi thế hệ.

Báo cáo của Newzoo về các trò chơi thế hệ.

Cả hai nhóm code như tương tác với nội dung chơi hơn các phương thức truyền thông khác, với 88% Gen Z và 92% Gen Alpha cho biết họ đang chơi trò chơi. Cả hai đều có sự thích thú của thiết bị di động làm nền tảng (số lần là 69% và 73% báo cáo đã chơi trò chơi di động trong vòng 6 tháng).

Khoảng 70% những người tham gia khảo sát ở cả hai thế hệ cho biết đã xem nội dung trò chơi. Sự muốn đối với thể thao điện tử không lớn, khoảng 33% ở cả hai thế hệ. Tuy nhiên, cả hai thế hệ đều báo cáo rằng đã xem nội dung trò chơi để được hướng dẫn về cách chơi hoặc để xem trò chơi như thế nào.

Chú thích là cả hai thế hệ đều có giải trí khá đa dạng. Về phần trăm thời gian dành cho các hoạt động giải trí của Newzoo, trò chơi và các hoạt động liên quan đến trò chơi của Gen Z gắn với “nghe nhạc / radio / podcast” là 17%. Đối với Gen Alpha, chơi game chiếm 21%, nhưng các tùy chọn khác như phát trực tuyến nội dung, xem truyền hình phát sóng và mạng xã hội đều xếp hạng sau họ với 18%. Vì vậy, trong khi chơi trò chơi là một phần quan trọng trong cuộc sống của cả hai thế hệ, nó không có nghĩa là một giá trị hệ thống.

Theo báo cáo, một trong những khía cạnh quan trọng của trò chơi đối với trò chơi trẻ tuổi này là những khía cạnh xã hội. Khi được hỏi các đặc tính hấp dẫn của trò chơi là gì đối với họ, 30% Gen Z đặt là “nhiều người chơi và khía cạnh xã hội”, nhiều hơn bất kỳ câu trả lời nào khác. 28% Gen Alpha trả lời tương tự, gắn kết tùy chọn đó với “chủ đề hoặc cài đặt trò chơi”. Biến phổ trả lời cho Gen Alpha là “khám phá thế giới mở” với tỷ lệ 31%.

Báo cáo của Newzoo cũng bao gồm một số phần về thói quen thanh toán, cho thấy Gens Z và Alpha có nhiều khả năng chi tiền hơn vào trò chơi, mặc dù nó so sánh số lượng của họ với toàn bộ dân số internet hơn là số Các dự trữ hệ thống data for thế hệ Millennial or Boomer. Được cho là chủ yếu của họ thông qua thiết bị di động và cả hai đều cho biết lý do để mở chính nội dung hoặc để cá nhân hóa các nhân vật và sản phẩm trong trò chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *