TIN GAME

Hoạt động quảng cáo trò chơi di động trên nền tảng hiện nay ra sao?

Rate this post

Trên nền nền tảng iOS, 5 kênh quảng cáo chủ yếu tập trung vào trò chơi di động và ít nhất 90% chia sẻ quảng cáo đến từ trò chơi.

Bốn kênh quảng cáo khác có sự bổ sung chia sẻ quảng cáo đồng đều hơn giữa các trò chơi và không phải trò chơi, với AdMob, Facebook, Instagram và YouTube, mỗi mạng có 40-60% chia sẻ quảng cáo từ trò chơi.

Sau IDFA mới chính sách, quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của Apple đã tăng trưởng nhanh và theo số liệu thống kê về tỷ lệ chia sẻ quảng cáo của SensorTower, mạng quảng cáo này không phù hợp với trò chơi.

Quảng cáo trò chơi trên nền tảng nền tảng.

Quảng cáo trò chơi trên nền tảng nền tảng.

Hơn 90% số lần hiển thị trên mạng quảng cáo Unity đến từ trò chơi và các mạng quảng cáo trò chơi phổ biến như Adcolony, Vungle và ironSource có hơn 85% chia sẻ quảng cáo của họ từ trò chơi.

AppLovin bắt đầu tập trung nhiều hơn vào quảng cáo trò chơi vào đầu năm 2019, liên quan đến đầu tư tài khoản của công ty vào nhóm như nhà phát triển trò chơi di động PeopleFun và thành lập thương hiệu Lion Studios của riêng mình. Sau khi mua lại MoPub, thị phần quảng cáo từ trò chơi của AppLovin bắt đầu giảm.

Thị phần quảng cáo của YouTube đối với trò chơi thực sự đã giảm trong những năm gần đây trước khi cho biết vào năm 2021.

Quảng cáo game RPG trên iOS.

Quảng cáo game RPG trên iOS.

Tương tự như iOS, thị phần quảng cáo của AppLovin từ các trò chơi trên Google Play cũng giảm trong những quý gần đây. Thị phần quảng cáo trò chơi di động của nền tảng YouTube tăng hơn 35% trong hai quý đầu năm 2022. Xu hướng quảng cáo trò chơi di động trên Facebook và Instagram phản ánh sự phát triển của hai công ty trong ngành công nghiệp trò chơi in hai year qua. Facebook is hơn Instagram.

Mặc dù thị phần quảng cáo tổng thể của trò chơi di động trên YouTube chưa đến 50%, nhưng trò chơi SLG chiếm gần 15% thị phần quảng cáo của YouTube trên nền tảng iOS. Trong mạng quảng cáo này, trò chơi chiến lược đóng góp khoảng 1/3 tổng số quảng cáo trò chơi.

AdMob và Unity cũng là các mạng quảng cáo hàng đầu thực hiện trò chơi SLG tung ra trong quy định 1 năm 2022. Trong vài năm qua, Tỷ lệ quảng cáo của trò chơi di động SLG trên YouTube và ironSource vẫn tiếp tục tăng, trong khi AdMob vẫn ổn định.

AppLovin từng tập trung vào các trò chơi thông thường, nhưng sau khi mua lại MoPub, chiến lược quảng cáo của họ đã được thay đổi. Vào đầu năm 2022, thị phần quảng cáo của SLG đã tăng lên đáng kể với doanh thu của MoPub.

Game RPG có cách thức quảng cáo tương tự SLG tại thị trường Mỹ nhưng có thể loại RPG có lượng quảng cáo thấp hơn một chút YouTube là mạng có lượng quảng cáo trò chơi RPG trên di động cao nhất, chiếm 8,2%.

Nhìn chung, các trò chơi di động RPG có tỷ lệ quảng cáo trên Android thấp hơn trên iOS trên tất cả các mạng quảng cáo, với Instagram là ngoại lệ duy nhất.

Tương tự như trò chơi di động SLG, thị phần quảng cáo của trò chơi RPG trên YouTube đã phát triển trong hai năm qua, vượt 10% vào năm 2022Q2. AdMob là mạng quảng cáo khác duy nhất có ít nhất 5% thị phần quảng cáo đến từ trò chơi nhập vai vào quý 2 năm 2022.

Quảng cáo game MU Origin 3.

Quảng cáo game MU Origin 3.

Kể từ khi phát hành vào đầu năm, MU Origin 3 đã thay đổi chiến lược. Vào tháng 05, quảng cáo mua hàng trong trò chơi bắt đầu xuất hiện trên các mạng quảng cáo như ironSource, Vungle, AppLovin và Unity. Đến tháng 06, Marvel Origins 3 đã thu nhỏ quảng cáo từ các mạng quảng cáo tập trung vào trò chơi và chuyển sang các mạng quảng cáo xã hội, bao gồm YouTube và Facebook.

Vào tháng 05 năm 2022, Ragnarok Origin là game MMORPG di động có doanh thu cao thứ hai tại Hoa Kỳ. Trò chơi này đã tăng cường đầu tư quảng cáo trên nền tảng nền tảng như Instagram, Facebook, AppLovin và Unity. Lượt tải xuống ngày càng tăng. Ragnarok đã thu nhỏ quảng cáo mua để cho phép vào tháng 06 và chuyển hầu hết sang các kênh xã hội, đồng thời tiếp tục chạy quảng cáo trên AppLovin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *