TIN GAME

Không chơi game trong 7 ngày sẽ bị xóa tài khoản

Rate this post

Vào ngày 06 tháng 09, Hiệp hội Người dùng Trung Quốc đã đưa ra các công cụ tiêu chuẩn của các điều khoản trong trò chơi môi trường.

Các điều khoản được đưa ra sau khi có sự cố, đóng góp từ các luật sư của Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến.

Quy định điều khoản nếu không sử dụng trò chơi tài khoản trong 7 ngày liên tục, công ty trò chơi có quyền thực hiện các biện pháp như xóa tài khoản và trò chơi dữ liệu cũng như các liên kết thông tin trong tài khoản mà không cần before message.

Quy định giữa nhà điều hành trò chơi và người chơi được chia sẻ.

Quy định giữa nhà điều hành trò chơi và người chơi được chia sẻ.

Dữ liệu trong nền tảng có thể được chia thành toàn bộ dữ liệu tài nguyên và lẻ dữ liệu. Trong các trường hợp khác nhau, các quyền và lợi ích dữ liệu mà mạng nền tảng được hưởng là khác nhau.

Nhận xét về nói chung dữ liệu tài nguyên, nhà điều hành trò chơi trực tuyến được hưởng quyền cạnh tranh, nhưng nhà điều hành trò chơi trực tuyến không được hưởng quyền tuyệt đối đối với một người dùng dữ liệu, đặc biệt là tài Trò chơi trực tuyến có quyền lợi tài sản.

Công việc bảo vệ luật cung cấp dịch vụ và bảo vệ nhanh chóng hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường trong kỷ nguyên mới của Tòa án và Bảng cấm Cải cách Trung Quốc đưa ra vào tháng 07 năm 2020. Nội dung nhấn mạnh “ tăng cường bảo vệ các quyền và lợi ích mới như kỹ thuật số tiền tệ, tài sản ảo trực tuyến và dữ liệu ”.

Do đó, người sử dụng trò chơi trực tuyến có quyền và lợi ích đối với tài khoản, nhân vật được tạo và tài sản ảo có được, quyền và lợi ích đó được bảo vệ theo luật. Nếu khoảng thời gian giữa các nhà điều hành trò chơi trực tuyến khôi phục tài khoản, xóa công cụ dữ liệu có thể quá ngắn hoặc thực hiện các biện pháp xử lý mà không thông báo trước, người có quyền sử dụng tài khoản, quyền và lợi ích the method is not a public, is not invalid. Ví dụ, để duy trì thứ tự kinh doanh bình thường và giảm áp lực cho máy chủ, nhà điều hành trò chơi trực tuyến nên đặt ra một hợp lý bảo mật khoảng thời gian và đưa ra một bảng nhắc nhở quy định.

Off game quá lâu sẽ bị xóa tài khoản.

Off game quá lâu sẽ bị xóa tài khoản.

Người chơi điều khoản phải đồng ý với sự điều chỉnh và cập nhật của công ty đối với bất kỳ nội dung hoặc thành phần yếu tố nào trong trò chơi (bao gồm các nhân vật, trò chơi thiết bị, nghệ thuật thiết kế, Suất hiệu suất và cài đặt liên quan dữ liệu mà game thủ sử dụng).

Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người dùng, Luật Thương mại điện tử, các nhà khai thác phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp phù hợp với người chơi. Ngoài ra, một số nhà điều hành trực tuyến yêu cầu người chơi phải cấp quyền, đồng ý cho nhà điều hành đơn phương thay đổi thiết kế, công năng của sản phẩm chơi mà không truy cứu trách nhiệm. All the range to rights and the method that use of user đều được xử lý.

Nếu ảo vật phẩm trong trò chơi và khác tài khoản dữ liệu hoặc bất kỳ trò chơi dữ liệu nào làm lỗi phần mềm trò chơi, phiên bản cập nhật lỗi, vv, trò chơi công ty có trách nhiệm khôi phục trò chơi tài khoản dữ liệu về ban đầu trạng thái trước khi xuất hiện. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc yêu cầu nào làm công việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *