TIN GAME

Thay đổi số dư dự kiến ​​và hơn thế nữa

Rate this post

PBE đã được cập nhật! Khi chúng tôi tiếp tục chu kỳ PBE 12.19, bản vá hôm nay bao gồm các thay đổi cân bằng dự kiến ​​và thông tin chi tiết về các bản cập nhật da!

Tiếp tục đọc để biết thêm thông tin!

(Cảnh báo: Nội dung PBE mang tính dự kiến ​​và có thể thay đổi – những gì bạn thấy bên dưới có thể không phản ánh những gì cuối cùng được đẩy lên các máy chủ trực tiếp vào cuối chu kỳ! Quản lý kỳ vọng của bạn cho phù hợp.)

Mục lục

Thay đổi số dư

* GHI CHÚ*: PBE là cơ sở thử nghiệm cho những thay đổi mới, dự kiến ​​và có khả năng thử nghiệm. Hãy lưu ý rằng những gì bạn thấy bên dưới có thể liên quan đến những thay đổi khác so với trước đó của chu kỳ này! đó là không phải ghi chú chính thức và có thể không đầy đủ.

Nhà vô địch

Kennen

  • [All changes reverted, old scrapped explorations]

Shyvana

  • Hơi thở Ngọn lửa (E)
    • sát thương trên đòn đánh giảm từ 3,75% HP tối đa xuống 3,5% HP tối đa
    • Sát thương cơ bản ở dạng rồng giảm từ 100 – 160 xuống 75 – 135

Bối cảnh & Ghi chú

1) Dưới đây là thông tin mới nhất về giao diện trong chu kỳ này, bao gồm cả những thay đổi do phản hồi:

Chủ đề được thêm vào:

Cập nhật

“Bản cập nhật ngày 21 tháng 9: Xin chào các bạn! Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi đối với Q của Janna sau khi nhận được phản hồi! Chúng tôi cũng đang thêm chỉ báo định hướng cho cơn lốc xoáy Q của cô ấy mà chỉ có đồng minh mới nhìn thấy! 🌪➡

  • Thay đổi đối với Q tornado VFX
  • Chỉ số định hướng của Q cho Janna và tất cả các trang phục của cô ấy
    • Dự báo Janna có chỉ báo định hướng Q độc đáo của riêng mình

Điều này sẽ xảy ra với PBE trong lần triển khai tiếp theo!

Cảm ơn các phản hồi cho đến nay và vui lòng bỏ thêm một số ý kiến ​​trong phần bình luận!

“Để yên tĩnh.”

Spirit Blossom Sett

Thủ tục thanh toán [THIS PAGE] cho một danh sách toàn diện về nội dung mới và những thay đổi hiện có trên PBE như một phần của chu kỳ này hoặc theo dõi các liên kết cập nhật cá nhân bên dưới!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *