TIN GAME

Tinh chỉnh Skin & Chroma, Loot tài sản và hơn thế nữa

Rate this post

PBE đã được cập nhật! Khi chúng tôi tiếp tục chu kỳ PBE 12.19, bản vá hôm nay bao gồm các chỉnh sửa về da và sắc độ, tài sản cướp được và các thay đổi cân bằng dự kiến ​​hơn!

Tiếp tục đọc để biết thêm thông tin!

(Cảnh báo: Nội dung PBE mang tính dự kiến ​​và có thể thay đổi – những gì bạn thấy bên dưới có thể không phản ánh những gì cuối cùng được đẩy lên các máy chủ trực tiếp vào cuối chu kỳ! Quản lý kỳ vọng của bạn cho phù hợp.)

Mục lục

Điều khoản khác

Thay đổi số dư

* GHI CHÚ*: PBE là cơ sở thử nghiệm cho những thay đổi mới, dự kiến ​​và có khả năng thử nghiệm. Hãy lưu ý rằng những gì bạn thấy bên dưới có thể liên quan đến những thay đổi khác so với trước đó của chu kỳ này! đó là không phải ghi chú chính thức và có thể không đầy đủ.

Nhà vô địch

Syndra

  • Quả cầu bóng tối (Q)
    • thời gian quả cầu hoàn nguyên từ 6,5 giây thành 6 giây
    • Tỉ lệ AP tăng từ 65% lên 70%
    • cooldown giữa các lần sử dụng tăng từ 1 giây lên 1,25 giây

Bối cảnh & Ghi chú

1) Dưới đây là thông tin mới nhất về giao diện trong chu kỳ này, bao gồm cả những thay đổi do phản hồi:

Spirit Blossom Sett cập nhật từ Riot Sirhaian:

Thủ tục thanh toán [THIS PAGE] cho một danh sách toàn diện về nội dung mới và những thay đổi hiện có trên PBE như một phần của chu kỳ này hoặc theo dõi các liên kết cập nhật cá nhân bên dưới!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *